Trang chủ | Giới thiệu|Bảng Giờ Tu| Gi V tu | Tuyến Tu hỏa| V tu Cao tốc | V Open Bus | V my bay | Lin hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
GI V H NỘI - SI GN
Gi v tu Hỏa Tu SE1
Gi v tu Hỏa Tu SE3
Gi v tu Hỏa Tu SE5
Gi v tu Hỏa Tu SE7
Gi v tu Hỏa Tu TN1
 
GI V SI GN - H NỘI
Gi v tu Hỏa Tu SE2
Gi v tu Hỏa Tu SE4
Gi v tu Hỏa Tu SE6
Gi v tu Hỏa Tu SE8
Gi v tu Hỏa Tu TN2
 
GIỜ TU H NỘI - SI GN
Giờ tu Hỏa Tu SE1
Giờ tu Hỏa Tu SE3
Giờ tu Hỏa Tu SE5
Giờ tu Hỏa Tu SE7
Giờ tu Hỏa Tu TN1
 
GIỜ TU SI GN - H NỘI
Giờ tu Hỏa Tu SE2
Giờ tu Hỏa Tu SE4
Giờ tu Hỏa Tu SE6
Giờ tu Hỏa Tu SE8
Giờ tu Hỏa Tu TN2
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
 

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến Thống Nhất H nội - Si gn

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

HNH KHCH CH : Gi v tu SE1 khng bao gồm tiền ăn. Thực hiện từ ngy 06/10/2010

Bảng gi v tu SE1 - H nội - Si gn
Đơn vị tnh: 1000đ  
Tn ga Ngồi Mềm ĐH Nằm K6T1ĐH Nằm K6T2ĐH Nằm k6T3ĐH Nằm K4T1ĐH Nằm K4T2ĐH
H Nội 0 0 0 0 0 0
Si Gn 729 1073 1026 871 1091 1077

 

HNH KHCH CH : Gi v tu SE3 khng bao gồm tiền ăn. Thực hiện từ ngy 06/10/2010

 

Bảng gi v tu SE3 - H nội - Si gn

Đơn vị tnh: 1000đ  
Tn ga Ngồi Mềm ĐH Nằm K6T1ĐH Nằm K6T2ĐH Nằm k6T3ĐH Nằm K4T1ĐH Nằm K4T2ĐH
H Nội 0 0 0 0 0 0
Si Gn 752 1105 1057 898 1125 1110

 

 

HNH KHCH CH : Gi v tu SE5 khng bao gồm tiền ăn. Thực hiện từ ngy 06/10/2010

  

Bảng gi v tu SE5 - H nội - Si gn
Đơn vị tnh: 1000đ  
Tn ga Ngồi Mềm ĐH Nằm K6T1ĐH Nằm K6T2ĐH Nằm k6T3ĐH Nằm K4T1ĐH Nằm K4T2ĐH
H Nội 0 0 0 0 0 0
Si Gn 679 999 954 810 1014 1002

 

HNH KHCH CH : Gi v tu SE7 khng bao gồm tiền ăn. Thực hiện từ ngy 06/10/2010

 

Bảng gi v tu SE7 - H nội - Si gn
Đơn vị tnh: 1000đ  
Tn ga Ngồi Cứng Ngồi cứng ĐH Ngồi Mềm ĐH Nằm K6T1ĐH Nằm K6T2ĐH Nằm k6T3ĐH Nằm K4T1ĐH Nằm K4T2ĐH
H Nội 0 0 0 0 0 0 0 0
Si Gn 515 670 729 1073 1026 871 1091 1077
 

HNH KHCH CH : Gi v tu TN1 khng bao gồm tiền ăn. Thực hiện từ ngy 06/10/2010

 

Bảng gi v tu TN1 - H nội - Si gn

Đơn vị tnh: 1000đ  
Tn ga Ngồi Cứng Nằm K6T1ĐH Nằm K6T2ĐH Nằm k6T3ĐH
H Nội 0 0 0 0
Si Gn 417 835 758 672
 

Tuyến tu đang vận hnh:

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE1

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE3

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE5

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE7

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN1

 

Tuyến tu tăng cường (chỉ vận hnh vo lc cao điểm, ngy tết):

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE11

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE15

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE9

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN11

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN17

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN3

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN5

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN7

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN9

 
Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Lo Cai - Sapa - H nội

 

H nội - Lo Cai

Lo Cai - H nội

 

2. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Thống Nhất H nội - Si gn - H nội

 

 

H nội - Phủ l

H nội - Nam Định

H nội - Ninh Bnh

H nội - Bỉm Sơn

H nội - Thanh Ha

Phủ L - H nội

Nam Định - H nội

Ninh Bnh - H nội

Bỉm Sơn - H nội

Thanh Ha - H nội

H nội - Chợ Sy

H nội - Vinh

H nội - Yn Trung

H nội - Hương Phố

H nội - Đồng L

H nội - Đồng Hới

H nội - Đng H

Chợ Sy - H nội  

Vinh - H nội

Yn Trung - H nội  

Hương Phố - H nội

Đồng L - H nội

Đồng Hới - H nội

Đng H - H nội

H nội - Huế

H nội - Lăng C

H nội - Đ nẵng

H nội - Tam Kỳ

Huế - H nội

Lăng C - H nội

Đ Nẵng - H nội  

Tam Kỳ - H nội

H nội - Ni Thnh

H nội - Quảng Ngi

H nội - Diu Tr

H nội - Tuy Ha

H nội - Nha Trang

Ni Thnh- H nội

Quảng Ngi - H nội

Diu Tr - H nội 

Tuy Ha - H nội

Nha Trang - H nội

H nội - Thp Chm

H nội - Mương Mn

H nội - Bin Ha

H nội - Si gn

Thp Chm - H nội

Mương Mn - H nội

Bin Ha - H nội

Si gn - H nội

1. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Thống Nhất Si gn - H nội - Si gn

Si gn - H nội

Si gn - Bin Ha

Si gn - Mương Mn

Si gn - Thp Chm

H nội - Si gn

Bin Ha - Si gn

Mương Mn - Si gn

Thp Chm - Si gn

Si gn - Nha Trang

Si gn - Tuy Ha

Si gn - Diu Tr

Si gn - Quảng Ngi

Si gn - Ni Thnh

Nha Trang - Si gn

Tuy Ha - Si gn

Diu Tr - Si gn

Quảng Ngi - Si gn

Ni Thnh - Si gn

Si gn - Tam Kỳ

Si gn - Đ nẵng

Si gn - Lăng C

Si gn - Huế

Tam Kỳ - Si gn

Đ nẵng - Si gn

Lăng C - Si gn

Huế - Si gn

Si gn - Đng H

Si gn - Đồng Hới

Si gn - Đồng L

Si gn - Hương Phố

Si gn - Yn Trung

Si gn - Vinh

Si gn - Chợ Sy

Đng H - Si gn

Đồng Hới - Si gn

Đồng L - Si gn

Hương Phố - Si gn

Yn Trung - Si gn

Vinh - Si gn

Chợ Sy - Si gn

Si gn - Thanh Ha

Si gn - Bỉm Sơn

Si gn - Ninh Bnh

Si gn - Hương Phố

Si gn - Nam Định

Si gn - Phủ L

Thanh Ha - Si gn

Bỉm Sơn - Si gn

Ninh Bnh - Si gn

Hương Phố - Si gn

Nam Định - Si gn

Phủ L - Si gn

 
 
 
 

 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   

Hỗ trợ trực tuyến

(04)6675.5058

0944 916 916

   Hỗ trợ trực tuyến

Số lượng khch truy cập

 

   Thng tin Hữu ch

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

Copyright  CNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐON NTT
 

 

o