Trở lại trang chủ

Ga Nha Trang
Địa chỉ : 17 Thái Nguyên, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang
Tỉnh/ Thành phố : Khánh Ḥa
Điện thọai : (84-58) 3822113
Fax : (84-58) 3811117