Trang chủ | Giới thiệu|Bảng Giờ Tu| Gi V tu | Tuyến Tu hỏa| V tu Cao tốc | V Open Bus | V my bay | Lin hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
 

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Tu SP5 Việt Tr - Lo Cai

Bảng giờ tu SP5
 
Tn ga Tầu SP5
H Nội giờ đi 19h.40
Gia Lm giờ đến 19h.55 giờ đi 20h00
Yn Vin  
Đng Anh  
Phc Yn  
Vĩnh Yn giờ đến 21h.05 giờ đi 21h08
Việt Tr  
Tin Kin  
Ph Thọ  
Ch Chủ  
Vũ Ẻn  
Ấm Thượng  
Yn Bi giờ đến 23h.24 giờ đi 23h42
Cổ Phc  
Ngi Hp  
Mậu A giờ đến 00h.42 giờ đi 1h00
Mậu Đng  
Tri Ht  
Lm Giang  
Lang Khay  
Lang Thp  
Bảo H giờ đến 02h.25 giờ đi 02h28
Thi Văn  
Cầu Nh  
Phố Lu giờ đến 03h11 giờ đi 03h14
Lạng  
Thi Nin  
Lng Ging  
Lo Cai giờ đến 04h22
 
 
Bảng gi v tu SP5
Đơn vị tnh: 1000đ  
Tn ga Ngồi Mềm ĐH Nằm K6T1ĐH Nằm K6T2ĐH Nằm k6T3ĐH Nằm K4T1ĐH Nằm K4T2ĐH
H Nội 0 0 0 0 0 0
Gia Lm 10 10 10 10 10 10
Yn Vin            
Đng Anh            
Phc Yn            
Vĩnh Yn 30 50 50 40 60 60
Việt Tr            
Tin Kin            
Ph Thọ            
Ch Chủ            
Vũ Ẻn            
Ấm Thượng            
Yn Bi 90 145 135 120 175 175
Cổ Phc            
Ngi Hp            
Mậu A 110 180 170 150 215 215
Mậu Đng            
Tri Ht            
Lm Giang            
Lang Khay            
Lang Thp            
Bảo H 140 220 210 185 265 265
Thi Văn            
Cầu Nh            
Phố Lu 155 245 230 205 295 295
Lạng            
Thi Nin            
Lng Ging            
Lo Cai 170 275 255 225 330 330
 
Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tuyến tu SP5

(Bấm vo dưới đy để xem chi tiết)

Tuyến đường Giờ tu

H Nội - Gia Lm

08:20 - 08:27
H Nội - Việt Tr 08:20 - 10:20
H Nội - Yn Bi 08:20 - 12:25
H Nội - Bảo H 08:20 - 15:12
H Nội - Phố Lu 08:20 - 15:56
H Nội - Lo Cai 08:20 - 17:05
Gia Lm - Việt Tr 08:30 - 10:20
Gia Lm - Yn Bi 08:30 - 12:25
Gia Lm - Bảo H 08:30 - 15:12
Gia Lm - Phố Lu 08:30 - 15:56
Gia Lm - Lo Cai 08:30 - 17:05
Việt Tr - Yn Bi 10:23 - 12:25
Việt Tr - Bảo H 10:23 - 15:12
Việt Tr - Phố Lu 10:23 - 15:56
Việt Tr - Lo Cai 10:23 - 17:05
Yn Bi - Bảo H 12:40 - 15:12
Yn Bi - Phố Lu 12:40 - 15:56
Yn Bi - Lo Cai 12:40 - 17:05
Bảo H - Phố Lu 15:14 - 15:56
Bảo H - Lo Cai 15:14 - 17:05
Phố Lu - Lo Cai 15:59 - 17:05
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tu SP5
- Chạy tuyến: H Nội-Lo Cai
- Từ ga: Việt Tr, lc: 10:23
- Đến ga: Lo Cai, lc: 17:05
- Thời gian chạy: 6 giờ 42 pht


Ghi ch: Chỉ chạy khi c thng bo (xem thng bo tại ga H Nội)

''Nghim cấm gy cản trở cho việc khai thc sử dụng phương tiện, thiết bị, cng trnh giao thng đường sắt''

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   

Hỗ trợ trực tuyến

(04)3991.6054

0944 916 916

   Hỗ trợ trực tuyến

Số lượng khch truy cập

 

   Thng tin Hữu ch

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

Copyright  CNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐON NTT
 

 

o