Trang chủ | Giới thiệu|Bảng Giờ Tu| Gi V tu | Tuyến Tu hỏa| V tu Cao tốc | V Open Bus | V my bay | Lin hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
 

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Tu SP6 Việt Tr - H nội

Bảng giờ tu SP6
Tn ga Tu SP6
Lo Cai Giờ đi 18h55
Lng Ging  
Thi Nin  
Lạng  
Phố Lu Giờ đến 20h02 - Giờ đi 20h06
Cầu Nh  
Thi Văn  
Bảo H Giờ đến 20h49 - Giờ đi 20h53
Lang Thp  
Lang Khay  
Lm Giang  
Tri Ht  
Mậu Đng  
Mậu A Giờ đến 22h20 - Giờ đi 22h23
Ngi Hp  
Cổ Phc  
Yn Bi Giờ đến 23h13 - Giờ đi 23h28
Ấm Thượng  
Vũ Ẻn  
Ch Chủ  
Ph Thọ  
Tin Kin  
Việt Tr  
Vĩnh Yn Giờ đến 02h04 - Giờ đi 02h07
Phc Yn  
Đng Anh Giờ đến 02h45 - Giờ đi 02h48
Yn Vin  
Gia Lm Giờ đến 03h20 - Giờ đi 03h25
Long Bin  
H Nội Giờ đến 03h40
 
Bảng gi v tu SP6
Đơn vị tnh: 1000đ  
Tn ga Ngồi Mềm ĐH Nằm K6T1ĐH Nằm K6T2ĐH Nằm k6T3ĐH Nằm K4T1ĐH Nằm K4T2ĐH
Lo Cai            
Lng Ging            
Thi Nin            
Lạng            
Phố Lu  20  30  30  25  35  35
Cầu Nh            
Thi Văn            
Bảo H  35  55  50  45  65  65
Lang Thp            
Lang Khay            
Lm Giang            
Tri Ht            
Mậu Đng            
Mậu A  65  105  95  85  125  125
Ngi Hp            
Cổ Phc            
Yn Bi  80  130  120  105  155  155
Ấm Thượng            
Vũ Ẻn            
Ch Chủ            
Ph Thọ            
Tin Kin            
Việt Tr            
Vĩnh Yn  145  230  215  190  275  275
Phc Yn            
Đng Anh  160  255  240  210  305  305
Yn Vin            
Gia Lm  170  275  255  225  330  330
H Nội  170  270  250  225  320  320
 
Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tuyến tu SP6

(Bấm vo dưới đy để xem chi tiết)

Tuyến đường Giờ tu
Lo Cai - Phố Lu 08:40 - 09:47
Lo Cai - Bảo H 08:40 - 10:45
Lo Cai - Yn Bi 08:40 - 13:30
Lo Cai - Việt Tr 08:40 - 16:08
Lo Cai - Gia Lm 08:40 - 18:05
Lo Cai - H nội 08:40 - 19:10
Phố Lu - Bảo H 09:52 - 10:45
Phố Lu - Yn Bi 09:52 - 13:30
Phố Lu - Việt Tr 09:52 - 16:08
Phố Lu - Gia Lm 09:52 - 18:05
Phố Lu - H nội 09:52 - 19:10
Bảo H - Yn Bi 10:38 - 13:30
Bảo H - Việt Tr 10:38 - 16:08
Bảo H - Gia Lm 10:38 - 18:05
Bảo H - H nội 10:38 - 19:10
Yn Bi - Việt Tr 13:45 - 16:08
Yn Bi - Gia Lm 13:45 - 18:05
Yn Bi - H nội 13:45 - 19:10
Việt Tr - Gia Lm 16:13 - 18:05
Việt Tr - H nội 16:13 - 19:10
Gia Lm - H nội 18:55 - 19:10
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tu SP6
- Chạy tuyến: H Nội-Lo Cai
- Từ ga: Việt Tr, lc: 16:13
- Đến ga: H Nội, lc: 19:10
- Thời gian chạy: 2 giờ 57 pht


Ghi ch: Chỉ chạy khi c thng bo (xem thng bo tại ga H Nội)

''V an ton tnh mạng của qu vị, hy ch quan st khi đi qua đường sắt''

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   

Hỗ trợ trực tuyến

(04)3991.6054

0944 916 916

   Hỗ trợ trực tuyến

Số lượng khch truy cập

 

   Thng tin Hữu ch

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

Copyright  CNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐON NTT
 

 

o