Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tàu  |  Bảng Giá vé tàu  |  Liên Hệ
VÉ TÀU HỎA
Bảng giá vé tàu hỏa
Bảng giờ tàu hỏa
Tuyến Tàu Hà nội - Sapa
Tuyến Tàu Thống Nhất
Tuyến Tàu Địa Phương
Tuyến Tàu Liên Vận Quốc Tế
 
Vé tàu thống nhất
 SE1 Tàu nhanh HN-SG
 SE2 Tàu nhanh SG-HN
 SE3 Tàu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tàu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tàu chậm HN-SG
 SE6 Tàu chậm SG-HN
 SE7 Tàu nhanh HN-SG
 SE8 Tàu nhanh SG-HN
 TN1 Tàu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tàu chậm nhất SG-HN
 
 
Vé tàu Lào Cai - Sapa
 SP1 Tàu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tàu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tàu nhanh HN-LC
 SP4 Tàu nhanh LC-HN
 SP5 Tàu nhanh HN-LC
 SP6 Tàu nhanh LC-HN
 SP7 Tàu nhanh HN-LC
 SP8 Tàu nhanh LC-HN
 LC1 Tàu chậm HN-LC
 LC2 Tàu chậm LC-HN
 LC3 Tàu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tàu chậm nhất LC-HN
 
 
Vé tàu Hà nội - Vinh - Hà nội
 NA1 Tàu Hà nội - Vinh
 NA2 Tàu Vinh - Hà nội
 
 
Vé tàu Hà nội - Huế - Hà nội
 HN1 Tàu Hà nội - Huế
 HN2 Tàu Huế - Hà nội
 
 
Vé tàu Hà nội - Đà nẵng
 SE19 Tàu Hà nội - Đà nẵng
 SE20 Tàu Đà nẵng - Hà nội
 
 
Vé tàu Hà nội - Thanh Hóa
 TH1 Tàu HN - Thanh Hóa
 TH2 Tàu Thanh Hóa - HN
 
Vé tàu Hà nội - Yên Bái
 YB1 Tàu HN - Yên Bái
 YB2 Tàu Yên Bái - HN
 
 
Thông tin Hữu ích
 
 
 
 

Số lượng khách truy cập

 
 
 
 
 
 
     

Dịch vụ vé tàu cao cấp

Quy định miễn giảm vé

Quy định mua vé

Quy định trả đổi vé

Quy định gửi nhận hàng

Danh bạ ga tàu hỏa

Tuyến tàu Địa phương

Tuyến tàu du lịch Hà nội - Sapa - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
Tàu Du lịch
SP1 Hà nội - Lào Cai
SP2 Lào Cai - Hà nội
SP3 Hà nội - Lào Cai
SP4 Lào Cai - Hà nội
SP5 Hà nội - Lào Cai
SP6 Lào Cai - Hà nội
SP7 Hà nội - Lào Cai
SP8 Lào Cai - Hà nội
Tàu chậm
LC1 Hà nội - Lào Cai
LC2 Lào Cai - Hà nội
LC3 Hà nội - Lào Cai
LC4 Lào Cai - Hà nội
Tàu tăng cường ( chạy vào dịp cao điểm)
LC5 Hà nội - Lào Cai
LC6 Lào Cai - Hà nội
LC7 Hà nội - Lào Cai
LC8 Lào Cai - Hà nội
LC9 Hà nội - Lào Cai
LC10 Lào Cai - Hà nội
   

 

 

 

 

Tuyến tàu Hà nội - Hải phòng - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu HP1 Hà nội - Hải phòng
Tàu LP3 Hà nội - Hải phòng
Tàu LP5 Hà nội - Hải phòng
Tàu LP7 Hà nội - Hải phòng
Tàu HP2 Hải phòng - Hà nội
Tàu LP2 Hải phòng - Hà nội
Tàu LP6 Hải phòng - Hà nội
Tàu LP8 Hải phòng - Hà nội

 

 

Tuyến tàu du lịch Hà nội - Vinh - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
Tàu chạy hàng ngày
NA1 Hà nội - Vinh
NA2 Vinh - Hà nội
Tàu tăng cường ( chạy vào dịp cao điểm)
NA3 Hà nội - Vinh
NA4 Vinh - Hà nội
NA5 Hà nội - Vinh
NA6 Vinh - Hà nội

 

 

Tuyến tàu Hà nội - Huế - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu HN1 Hà nội - Huế
Tàu HN2 Huế - Hà nội

 

 

Tuyến tàu Hà nội - Đà nẵng - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu SE19 Hà nội - Đà nẵng
Tàu SE20 Đà nẵng - Hà nội

 

 

Tuyến tàu Hà nội - Thanh Hóa - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu TH1 Hà nội - Thanh Hóa
Tàu TH2 Thanh Hóa - Hà nội

 

 

Tuyến tàu Hà nội - Yên Bái - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu YB1 Hà nội - Yên Bái
Tàu YB2 Yên Bái - Hà nội

 

Tuyến tàu Hà nội - Đồng Hới - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu DH1 Hà nội - Đồng Hới
Tàu DH2 Đồng Hới - Hà nội

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ | Hộp thư góp ý

 

 

o