Trang chủ | Giới thiệu|Bảng Giờ Tu| Gi V tu | Tuyến Tu hỏa| V tu Cao tốc | V Open Bus | V my bay | Lin hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
 

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng gi v tu Hỏa Tết Tn Mo 2011 Tu SE10

Ghi ch cc k hiệu:

NC: ghế ngồi cứng

NCL: ghế ngồi cứng điều ho

NM: ghế ngồi mềm

BnT1: Giường cứng tầng 1

BnT2: Giường cứng tầng 2

BnT3: Giường cứng tầng 3

BnLT1: Giường cứng điều ho tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều ho tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều ho tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1

AnT2: Giường mềm tầng 2

AnLT1: Giường mềm điều ho tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều ho tầng 2

GP: ghế phụ

 

 
Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến Thống Nhất Bắc Nam

 

Tuyến H nội - Si gn

Tuyến Si gn - H nội

Giờ tu Hỏa Tu SE1

Giờ tu Hỏa Tu SE3

Giờ tu Hỏa Tu SE5

Giờ tu Hỏa Tu SE7

Giờ tu Hỏa Tu TN1

Giờ tu Hỏa Tu SE2

Giờ tu Hỏa Tu SE4

Giờ tu Hỏa Tu SE6

Giờ tu Hỏa Tu SE8

Giờ tu Hỏa Tu TN2

 

2. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến địa phương pha Bắc

 

a. Bảng giờ tu Hỏa Tuyến H nội - Lo Cai - Sapa

 

Tuyến H nội - Lo Cai

Tuyến Lo Cai - H nội

Giờ tu Hỏa Tu LC1

Giờ tu Hỏa Tu LC3

Giờ tu Hỏa Tu SP1

Giờ tu Hỏa Tu SP3

Giờ tu Hỏa Tu SP7

Giờ tu Hỏa Tu SP5

Giờ tu Hỏa Tu LC2

Giờ tu Hỏa Tu LC4

Giờ tu Hỏa Tu SP2

Giờ tu Hỏa Tu SP4

Giờ tu Hỏa Tu SP8

Giờ tu Hỏa Tu SP6

 

b. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến H nội - Hải phng

 

Tuyến H nội - Hải phng

Tuyến Hải phng - H nội

Giờ tu Hỏa Tu HP1

Giờ tu Hỏa Tu LP3

Giờ tu Hỏa Tu LP5

Giờ tu Hỏa Tu LP7

Giờ tu Hỏa Tu HP2

Giờ tu Hỏa Tu LP2

Giờ tu Hỏa Tu LP6

Giờ tu Hỏa Tu LP8

 

c. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến H nội - Vinh

 

Tuyến H nội - Vinh

Tuyến Vinh - H nội

Giờ tu Hỏa Tu NA1

Giờ tu Hỏa Tu NA2

 

d. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến H nội - Huế

 

Tuyến H nội - Huế

Tuyến Huế - H nội

Giờ tu Hỏa Tu HN1

Giờ tu Hỏa Tu HN2

 

e. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến H nội - Yn Bi

 

Tuyến H nội - Yn Bi

Tuyến Yn Bi - H nội

Giờ tu Hỏa Tu YB1

Giờ tu Hỏa Tu YB2

 

 

3. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến địa phương Miền Nam

 

a. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến Si gn - Phan Thiết

 

Tuyến Si gn - Phan Thiết

Tuyến Phan Thiết - Si gn

giờ tu PT4

giờ tu SPT2

giờ tu PT3

giờ tu SPT1

 

 

b. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến Si gn - Nha Trang

 

Tuyến Si gn - Nha Trang

Tuyến Nha Trang - Si gn

giờ tu SN4

giờ tu SNT2

giờ tu SN3

giờ tu SNT1

 

 

c. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến Si gn - Quy Nhơn

 

Tuyến Si gn - Quy Nhơn

Tuyến Quy Nhơn - Si gn

giờ tu SQN2

giờ tu SQN1

 

d. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến Si gn - Huế

 

Tuyến Si gn - Huế

Tuyến Huế - Si gn

giờ tu SH2

giờ tu SH1

 

 
 

 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   

Hỗ trợ trực tuyến

(04)3991.6054

0944 916 916

   Hỗ trợ trực tuyến

Số lượng khch truy cập

 

   Thng tin Hữu ch

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

Copyright  CNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐON NTT
 

 

o