Trang chủ | Giới thiệu | Bảng giờ tu | Bảng gi v tu | Lin hệ | Du lịch | Cho thu xe
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
GI V H NỘI - HẢI PHNG
Gi v tu Hỏa Tu HP1 Gi v tu Hỏa Tu HP1
Gi v tu Hỏa Tu LP3 Gi v tu Hỏa Tu LP3
Gi v tu Hỏa Tu LP5 Gi v tu Hỏa Tu LP5
Gi v tu Hỏa Tu LP7 Gi v tu Hỏa Tu LP7
 
GI V HẢI PHNG - H NỘI
Gi v tu Hỏa Tu HP2 Gi v tu Hỏa Tu HP2
Gi v tu Hỏa Tu LP2 Gi v tu Hỏa Tu LP2
Gi v tu Hỏa Tu LP6 Gi v tu Hỏa Tu LP6
Gi v tu Hỏa Tu LP8 Gi v tu Hỏa Tu LP8
 
GIỜ TU H NỘI - HẢI PHNG
Giờ tu Hỏa Tu HP1 Giờ tu Hỏa Tu HP1
Giờ tu Hỏa Tu LP3 Giờ tu Hỏa Tu LP3
Giờ tu Hỏa Tu LP5 Giờ tu Hỏa Tu LP5
Giờ tu Hỏa Tu LP7 Giờ tu Hỏa Tu LP7
 
GIỜ TU HẢI PHNG - H NỘI
Giờ tu Hỏa Tu HP2 Giờ tu Hỏa Tu HP2
Giờ tu Hỏa Tu LP2 Giờ tu Hỏa Tu LP2
Giờ tu Hỏa Tu LP6 Giờ tu Hỏa Tu LP6
Giờ tu Hỏa Tu LP8 Giờ tu Hỏa Tu LP8
 
V tu thống nhất
SE1 SE1 Tu nhanh HN-SG
SE2 SE2 Tu nhanh SG-HN
SE3 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
SE4 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
SE5 SE5 Tu chậm HN-SG
SE6 SE6 Tu chậm SG-HN
SE7 SE7 Tu nhanh HN-SG
SE8 SE8 Tu nhanh SG-HN
TN1 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
TN2 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
SP1 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
SP2 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
SP3 SP3 Tu nhanh HN-LC
SP4 SP4 Tu nhanh LC-HN
SP5 SP5 Tu nhanh HN-LC
SP6 SP6 Tu nhanh LC-HN
SP7 SP7 Tu nhanh HN-LC
SP8 SP8 Tu nhanh LC-HN
LC1 LC1 Tu chậm HN-LC
LC2 LC2 Tu chậm LC-HN
LC3 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
LC4 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
NA1 NA1 Tu H nội - Vinh
NA2 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
HN1 HN1 Tu H nội - Huế
HN2 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
SE19 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
SE20 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
TH1 Tu HN - Thanh Ha
TH2 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
YB1 Tu HN - Yn Bi
YB2 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
Tham quan H nội 1 ngy

Số lượng khch truy cập

 
 

hỗ trợ trực tuyến

 
THNG TIN CẦN THIẾT  
   
Dịch vụ v tu cao cấp Dịch vụ v tu cao cấp
Quy định miễn giảm v Quy định miễn giảm v
Quy định mua v Quy định mua v
Quy định trả đổi v Quy định trả đổi v
Quy định gửi nhận hng Quy định gửi nhận hng
Danh bạ ga tu hỏa Danh bạ ga tu hỏa
 
 
V tu H Nội - Gia Lm Tu LP5 chạy hng ngy

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

 

V tu H Nội - Gia Lm Tu LP5 chạy hng ngy

Tu LP5 l tu chạy trn tuyến tu H nội Hải phng. Tuyến H nội - Hải phng l một trong những tuyến đường bận rộn nhất. Tuy nhin tu hỏa đi Hải phng chưa đp ứng được với nhu cầu thực tế so với cc phương tiện đường bộ khc như t về sự tiện lợi, tuy nhin xt trn gc độ an ton th tu hỏa chnh l sự lựa chọn khng tồi. Hiện tu hỏa H nội - Hải phng - H nội cũng đ c một số toa tu đẹp, tiện nghi.

Bảng giờ tu LP5

Ghi ch :

KM: qung đường từ ga xuất pht đến ga đến m qu khch lựa chọn, v dụ qu khch muốn đi từ ga H nội đến ga Hải dương th ga xuất pht l ga H nội v ga đến l ga Hải dương.

Giờ đến, giờ đi: l giờ tu đến v giờ đi từ một ga m qu khch lựa chọn, v dụ nếu qu khch muốn đi tu từ ga Hải dương th giờ tu đến l 16h56 v tu sẽ dừng tại đy 4 pht v xuất pht lc 16h59, ring đối với ga H nội, v l ga xuất pht, Ga Hải phng l ga cuối cng nn giờ đến v giờ đi trng nhau.

 

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
H Nội 0 15:20 15:20
Gia Lm 5 15:45 15:38

  
 
Gi v

HNH KHCH CH : Gi v tu LP5 khng bao gồm tiền ăn. Tu LP5 l tu chạy hng ngy trn lộ trnh H nội - Hải phng - H nội

Lưu : Tu chạy từ ga H nội nn qu khch sẽ khng thấy ga H nội, qu khch c thể tham khảo gi v từ H nội tới cc địa danh khc trong lộ trnh từ H nội tới Hải phng. Tu LP5 chủ yếu c cc hạng v: NC (xin mời bấm tại đy xem bảng k hiệu).  Cc hạng v khch chủ yếu bổ sung vo dịp cao điểm tăng cường, Lễ Tết.

 
  Loại chỗ Gi v
A2TL Ngồi mềm xe 2 tầng điều ha 20.000 ₫
AnLT1 Nằm mềm điều ho tầng 1 20.000 ₫
AnLT2 Nằm mềm điều ho tầng 2 20.000 ₫
AnT1 Nằm mềm tầng 1 20.000 ₫
AnT2 Nằm mềm tầng 2 20.000 ₫
BnLT1 Nằm cứng điều ho tầng 1 20.000 ₫
BnLT2 Nằm cứng điều ho tầng 2 20.000 ₫
BnLT3 Nằm cứng điều ho tầng 3 20.000 ₫
BnT1 Nằm cứng tầng 1 20.000 ₫
BnT2 Nằm cứng tầng 2 20.000 ₫
BnT3 Nằm cứng tầng 3 20.000 ₫
GP Ghế phụ 20.000 ₫
KC Khng chỗ 20.000 ₫
NC Ngồi cứng 20.000 ₫
NCL Ngồi cứng điều ho 20.000 ₫
NM Ngồi mềm 20.000 ₫
NML Ngồi mềm điều ho 20.000 ₫
  (Gi v trn đ bao gồm bảo hiểm v thuế gi trị gia tăng)  

 

 

 
Ghi ch cc k hiệu:

Ga đến: Gi v tới cc địa danh trong lộ trnh qu khch muốn tm hiểu

NC: ghế ngồi cứng khng điều ha

NCL: ghế ngồi cứng điều ho

NM: ghế ngồi mềm khng điều ha

NML: ghế ngồi mềm c điều ha

BnT1: Giường cứng tầng 1 khng điều ha

BnT2: Giường cứng tầng 2 khng điều ha

BnT3: Giường cứng tầng 3 khng điều ha

BnLT1: Giường cứng điều ho tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều ho tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều ho tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 khng điều ha

AnT2: Giường mềm tầng 2 khng điều ha

AnLT1: Giường mềm điều ho tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều ho tầng 2

GP: ghế phụ

 

 

Cc tuyến đường khc trn tu LP5:


 

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
H Nội - Long Bin 2 15:20  15:27
H Nội - Gia Lm 5 15:20  15:38
H Nội - Cẩm Ging 40 15:20  16:27
H Nội - Hải Dương 57 15:20  16:51
H Nội - Ph Thi 78 15:20  17:20
H Nội - Thượng L 98 15:20  17:46
H Nội - Hải Phng 102 15:20 18:00

 

 

Cc tu H nội - Hải phng - H nội khc:


 

HP1

LP3

LP5

LP7

HP2

LP2

LP6

LP8

 

 

 

Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

Copyright  CNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐON NTT
 

 

o