Trang chủ | Giới thiệu | Bảng giờ tu | Bảng gi v tu | Lin hệ | Du lịch | Cho thu xe
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
GI V H NỘI - SI GN
Gi v tu Hỏa Tu SE1 Gi v tu Hỏa Tu SE1
Gi v tu Hỏa Tu SE3 Gi v tu Hỏa Tu SE3
Gi v tu Hỏa Tu SE5 Gi v tu Hỏa Tu SE5
Gi v tu Hỏa Tu SE7 Gi v tu Hỏa Tu SE7
Gi v tu Hỏa Tu TN1 Gi v tu Hỏa Tu TN1
 
GI V SI GN - H NỘI
Gi v tu Hỏa Tu SE2 Gi v tu Hỏa Tu SE2
Gi v tu Hỏa Tu SE4 Gi v tu Hỏa Tu SE4
Gi v tu Hỏa Tu SE6 Gi v tu Hỏa Tu SE6
Gi v tu Hỏa Tu SE8 Gi v tu Hỏa Tu SE8
Gi v tu Hỏa Tu TN2 Gi v tu Hỏa Tu TN2
 
GIỜ TU H NỘI - SI GN
Giờ tu Hỏa Tu SE1 Giờ tu Hỏa Tu SE1
Giờ tu Hỏa Tu SE3 Giờ tu Hỏa Tu SE3
Giờ tu Hỏa Tu SE5 Giờ tu Hỏa Tu SE5
Giờ tu Hỏa Tu SE7 Giờ tu Hỏa Tu SE7
Giờ tu Hỏa Tu TN1 Giờ tu Hỏa Tu TN1
 
GIỜ TU SI GN - H NỘI
Giờ tu Hỏa Tu SE2 Giờ tu Hỏa Tu SE2
Giờ tu Hỏa Tu SE4 Giờ tu Hỏa Tu SE4
Giờ tu Hỏa Tu SE6 Giờ tu Hỏa Tu SE6
Giờ tu Hỏa Tu SE8 Giờ tu Hỏa Tu SE8
Giờ tu Hỏa Tu TN2 Giờ tu Hỏa Tu TN2
 
V tu thống nhất
SE1 SE1 Tu nhanh HN-SG
SE2 SE2 Tu nhanh SG-HN
SE3 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
SE4 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
SE5 SE5 Tu chậm HN-SG
SE6 SE6 Tu chậm SG-HN
SE7 SE7 Tu nhanh HN-SG
SE8 SE8 Tu nhanh SG-HN
TN1 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
TN2 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
SP1 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
SP2 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
SP3 SP3 Tu nhanh HN-LC
SP4 SP4 Tu nhanh LC-HN
SP5 SP5 Tu nhanh HN-LC
SP6 SP6 Tu nhanh LC-HN
SP7 SP7 Tu nhanh HN-LC
SP8 SP8 Tu nhanh LC-HN
LC1 LC1 Tu chậm HN-LC
LC2 LC2 Tu chậm LC-HN
LC3 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
LC4 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
NA1 NA1 Tu H nội - Vinh
NA2 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
HN1 HN1 Tu H nội - Huế
HN2 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
SE19 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
SE20 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
TH1 Tu HN - Thanh Ha
TH2 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
YB1 Tu HN - Yn Bi
YB2 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
Tham quan H nội 1 ngy

Số lượng khch truy cập

 
 

hỗ trợ trực tuyến

 
THNG TIN CẦN THIẾT  
   
Dịch vụ v tu cao cấp Dịch vụ v tu cao cấp
Quy định miễn giảm v Quy định miễn giảm v
Quy định mua v Quy định mua v
Quy định trả đổi v Quy định trả đổi v
Quy định gửi nhận hng Quy định gửi nhận hng
Danh bạ ga tu hỏa Danh bạ ga tu hỏa
 
V tu H Nội - Bin Ha tu SE3

V xe đi Sapa

 

V tu H nội Bin Ha l v tu hỏa đi từ H nội đến ga Bin Ha, dnh cho khch về qu thăm thn, đi cng tc

Tu SE3 l tu nhanh nhất v đẹp nhất chạy tuyến tu thống nhất Bắc Nam, ngnh Đường Sắt đang cố gắng cải thiện chất lượng dịch vụ, tốc độ chạy tu để ngy cng đp ứng nhu cầu đi lại của khch hng. Qu khch tham khảo bảng gi v v giờ tu SE3 dưới đy.

Bảng giờ tu H Nội - Bin Ha chạy tu SE3

Ghi ch :

KM: qung đường từ ga xuất pht đến ga đến m qu khch lựa chọn, v dụ qu khch muốn đi từ ga H nội đến ga Thanh Ha th ga xuất pht l ga H nội v ga đến l ga Thanh Ha.

Giờ đến, giờ đi: l giờ tu đến v giờ đi từ một ga m qu khch lựa chọn, v dụ nếu qu khch muốn đi tu từ ga Thanh Ha th giờ tu đến l 22h15 v tu sẽ dừng tại đy 3 pht v xuất pht lc 22h18, ring đối với ga H nội, v l ga xuất pht, Ga Si gn l ga cuối cng nn giờ đến v giờ đi trng nhau.

 

Ga đi Cự ly Giờ đến
H Nội 0 22:00
Bin Ha 1697 04:39

Gi v tu H Nội - Bin Ha chạy tu SE3

  Loại chỗ Gi v
AnLT1 Nằm mềm điều ho tầng 1 1.607.000 ₫
AnLT2 Nằm mềm điều ho tầng 2 1.509.000 ₫
AnT1 Nằm mềm tầng 1 1.321.000 ₫
AnT2 Nằm mềm tầng 2 1.231.000 ₫
BnLT1 Nằm cứng điều ho tầng 1 1.427.000 ₫
BnLT2 Nằm cứng điều ho tầng 2 1.335.000 ₫
BnLT3 Nằm cứng điều ho tầng 3 1.135.000 ₫
BnT1 Nằm cứng tầng 1 1.170.000 ₫
BnT2 Nằm cứng tầng 2 1.065.000 ₫
BnT3 Nằm cứng tầng 3 907.000 ₫
GP Ghế phụ 554.000 ₫
NC Ngồi cứng 692.000 ₫
NCL Ngồi cứng điều ho 944.000 ₫
NM Ngồi mềm 802.000 ₫
NML Ngồi mềm điều ho 1.049.000 ₫
  (Gi v trn đ bao gồm bảo hiểm v thuế gi trị gia tăng)  

 

HNH KHCH CH : Gi v tu SE1 khng bao gồm tiền ăn. Tu SE1 l tu chạy nhanh, chạy hng ngy dừng t ga trn lộ trnh H nội - Si gn - H nội

Lưu : Tu chạy từ ga H nội nn qu khch sẽ khng thấy ga H nội, qu khch c thể tham khảo gi v từ H nội tới cc địa danh khc trong lộ trnh từ H nội tới Si gn. Tu SE1 chủ yếu c cc hạng v: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2. Cc hạng v khch chủ yếu bổ sung vo dịp cao điểm tăng cường, Lễ Tết.

Đơn vị tnh: 1000đ  
 
Ghi ch cc k hiệu:

Ga đến: Gi v tới cc địa danh trong lộ trnh qu khch muốn tm hiểu

NC: ghế ngồi cứng khng điều ha

NCL: ghế ngồi cứng điều ho

NM: ghế ngồi mềm khng điều ha

NML: ghế ngồi mềm c điều ha

BnT1: Giường cứng tầng 1 khng điều ha

BnT2: Giường cứng tầng 2 khng điều ha

BnT3: Giường cứng tầng 3 khng điều ha

BnLT1: Giường cứng điều ho tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều ho tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều ho tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 khng điều ha

AnT2: Giường mềm tầng 2 khng điều ha

AnLT1: Giường mềm điều ho tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều ho tầng 2

GP: ghế phụ

 

 

Cc tuyến đường khc trn tu SE3:


 

 

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
H Nội - Phủ L 56 23:06 23:03
H Nội - Nam Định 87 23:40 23:37
H Nội - Ninh Bnh 115 00:13 00:10
H Nội - Thanh Ho 175 01:16 01:13
H Nội - Vinh 319 03:32 03:25
H Nội - Yn Trung 340 03:58 03:55
H Nội - Hương Phố 387 04:55 04:52
H Nội - Đồng Hới 522 07:40 07:25
H Nội - Đng H 622 09:18 09:15
H Nội - Huế 688 10:35 10:27
H Nội - Đ Nẵng 791 13:15 13:00
H Nội - Tam Kỳ 865 14:30 14:27
H Nội - Quảng Ngi 928 15:35 15:30
H Nội - Diu Tr 1096 18:36 18:21
H Nội - Tuy Ho 1198 20:14 20:11
H Nội - Nha Trang 1315 22:12 22:04
H Nội - Thp Chm 1408 23:45 23:40
H Nội - Bnh Thuận 1551 02:14 02:09
H Nội - Bin Ha 1697 04:42 04:39
H Nội - Si Gn 1726 05:20 05:20

 

 

 

Cc tu thống nhất bắc nam khc:


 

SE1 SE1

SE2 SE2

SE3 SE3

SE4 SE4

SE5 SE5

SE6 SE6

SE7 SE7

SE8 SE8

TN1 TN1

TN2 TN2

 

 

 

Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trang chủ | Giới thiệu | Bảng giờ tu | Bảng gi v tu | Lin hệ | Du lịch | Cho thu xe

   Copyright Cng ty Cổ phần Thương Mại & Du lịch Hm Nay